Řízení firemního
nákupu a komunikace
na jednom místě

Moderní digitální nástroj vám umožní efektivně a jednoduše:

  • Řiďit komplikované nákupní projekty
  • Mít všechny procesní úkony na jedné přehledné stránce
  • Jednoduše chytit a posunout kanban kartu
  • Zprůhlednit celému týmu úroveň zpracovanosti všech požadavků

Apporte la clarté là où on en a le plus besoin

  • Toutes les étapes du processus sur une page
  • Les nouvelles demandes peuvent être attribuées ou extraites par les acheteurs.
  • Les acheteurs peuvent faire glisser la demande entre les étapes.
  • Tout le monde sait qui travaille avec quoi et quel est le dernier statut

Procurement teamwork in one simple board

Achat collaboratif

Impliquez les demandeurs dans les discussions de R & D avec les fournisseurs potentiels sans perdre le contrôle du processus. Bénéficiez des innovations et du savoir-faire des fournisseurs.

Construit sur les meilleures pratiques d'approvisionnement

Mettez votre organisation à niveau en fournissant un outil à votre équipe. Tout le monde peut suivre les meilleures pratiques et travailler avec le même flux.

Direct Indirect

Les achats directs et indirects via le même flux garantissent qu'aucune demande ne soit oubliée ou perdue.

Produits

All types of products and services can be requested and processed in Procurement Flow. Even frame orders and subscriptions are supported

Split & Bundle

Flexible way to handle Purchase Requests. Requests with hundreds of Line items can be easily divided into several Purchase Orders (PO). Items from different Requests can be combined into single PO.

Automatisation intelligente et notifications

Flux de travail RFI / RFP automatisé simple. Alertes prédictives pour signaler les anomalies de processus.

Requisitions et approbations même via smartphone

Le besoin de nouveaux biens ou services parvient au service des achats via le système. Gain de temps pour l'équipe des achats grâce à des flux de travaux d'approbation faciles à démarrer.

Portail fournisseur

ARRIVE BIENTÔT

Laissez les fournisseurs faire plus! Éloignez les communications avec les fournisseurs potentiels et existants des boîtes aux lettres personnelles.

Intégrer à l'ERP

ARRIVE BIENTÔT

Connectez-vous facilement à votre système ERP existant. L'intégration transparente vous permet d'utiliser la meilleure fonctionnalité des deux systèmes.

Gestion de la relation fournisseur (SRM)

Toutes les communications avec les fournisseurs potentiels et existants. Les contrats, les conditions, les dépenses, les incidents de qualité, les événements passés et planifiés sont tous capturés à partir d'une source unique.

Týmový nákup

Zapojte kolegy do technické diskuze s dodavateli a mějte kontrolu nad celým procesem. Profitujte z inovací dodavatelů a jejich know-how.

Vyhodnocování KPIs

Posuňte se o level výš tím, že poskytnete vašemu týmu nástroj. Každý může pracovat se stejným tokem informací.Vylepšete výkon vyhodnocováním SMART ukazatelů, jako jsou OTD, OQD, COPQ, účetní výdaje a mnoho dalších

Přímo & nepřímo

Nepřímý a přímý nákup prostřednictvím jediného komunikačního kanálu zajišťuje, že ani jedna žádost nebude zapomenuta nebo ztracena.

Výrobky & Služby

V Procurement Flow můžou být zpracovány všechny typy výrobků a služeb. Podporovány jsou i rámcové objednávky a předplatné.

Rozděl & Sdružuj

Flexibilní způsob vyřizování nákupních požadavků.Žádosti se stovkami položek lze snadno rozdělit do několika nákupních objednávek (NO). Položky z různých požadavků lze sdružovat do jedné NO.

Chytrá automatizace & Notifikace

Jednoduchý automatizovaný pracovní postup RFI / RFP. Prediktivní upozornění pro upozornění na abnormality procesu.

Žádosti a schvalování i přes chytrý telefon

Požadavky na pořízení produktů či služeb proudí k nákupnímu týmu prostřednictvím jediného komunikačního kanálu.Schvalování jednotlivých NO je pak díky centralizaci brnkačka.

Dodavatelský portál

BRZY

Nechte dodavatele udělat více! Přesuňte komunikaci s potenciálními a stávajícími dodavateli mimo osobní poštovní schránky

Integrujte se svým ERP

BRZY

Připojte se snadno k vašemu stávajícímu ERP systému. Hladká integrace umožňuje používat nejlepší funkce z obou systémů.

Gestion de la relation fournisseur (SRM)

Veškerá komunikace s potenciálními i stávajícími dodavateli. Smlouvy, podmínky, výdaje, reklamace, proběhlé i plánované události jsou zachyceny z jediného zdroje.

Začněme!

Transformujte svůj proces zadávání zakázek pomocí Procurementflow.com

Vyrobeno pro zakázku

Nejrychlejší palubní

Žádné nastavení • Není vyžadována kreditní karta • 14 denní bezplatná zkušební verze • Zrušení kdykoli

DeutschFrançaisItalianoEspañolPortuguêsčeštinasuomi한국어PolskiالعربيةSloveneEnglish